The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

Audio Analogue Puccini

Múltkor a márka erõsítõ csúcsain jár­tunk, s most itt az ideje megvizsgálni az alapokat is, tanulmányozni, honnan is in­dult egy új gyártó, melynek a fent neve­zett Puccini volt a legelsõ modellje. Az alapmodell külseje nagyon hasonla­tos a Bellini elõfokéhoz, a fõ különbség, hogy itt a felvételi szelektorról le kell mondanunk. A készülék kérhetõ 5 ill. 10 mm vastag elõlapú változatban, alumíni­um vagy selyemfé­nyû fekete színben. Kezelése roppant egyszerû (nincs sok minden kezelnivaló rajta), külön érdekes­sége, hogy hangerõ­szabályzója standby kapcsoló is egyben. Minimum helyzetbe letekerve készenléti állapotba kapcsol, feljebb állítva pedig aktiválja a készüléket.

Kivitele (mind külsõ, mind belsõ) kate­góriájában elõkelõnek mondható, 7 kg-os súlya jelzi, hogy fajsúlyos szereplõvel ál­lunk szemben. Válogatott alkatrészekbõl készült áramkörei dupla oldalú üvegszá­las panelen kaptak helyet, óriási toroid trafója 40.000 mikroF-os szûrõkondikkal pá­rosul. Bemeneteinek száma 6 (MM/MC, Tuner, CD, Video, Aux, Tape), mind­egyik csatlakozója aranyozott, ugyanez igaz a csavaros-szorítós banánhüvely ki­vitelû hangsugárzó kimeneteire is. Keze­lõszervei (csakúgy, mint a komplett erõsí­tõ) finom megmunkálásúak és precíz mû­ködésûek. Teljesítménye 8 Ohmon 2×40 Watt.

Hangminõség
Jazz at the Pawnshop:
T.G. Levegõs indu­lás, impozáns mélyek (néhol picit döngõ­sek). Alapvetõen pontos hangszerhangok, vibráló vibrafon meglepõen testes hang­gal. A fényét kevesellem egy kicsit. Mo­numentális megszólalás, részletes hang, a dinamikájával nincsen baj.

P.M. Jó felbontás, sok részlet, vilá­gos színek. Dinamikus indulás, szí­nes, izgalmas, emellett lágy és kellemes tónusú. Bõgõje jól érezhetõen dolgozik, klarinétszólója kidolgozott. Testes, hosszú lecsengésû vibrafon, a teteje szépen csilingel. Mindenhol erõteljes, a mély frekvenciák jól lejönnek.

Fantasztikus szimfónia:

T.G. Mekkora bálterem! A monumentalitás mellett sok a részlet. Gazdag vonóshangzás, a fúvósai tiszták. Mé­lyeit egy-egy pillanatig nem érzem meg­fogottnak, az elõadásmód azonban izgal­mas, nagyon oda kell rá figyelni.

P.M. Felül nem annyira nyitott. Vonósai nagyon szép hangúak, tem­pója nagyon kellemes, báli hangulatot áraszt. Szép színekkel szól, de a fuvola és a "mélyben" aládolgozó zenészek együt­tes hatása volt már jobb is. Középben erõteljes, csú­csokban sem válik agresszívvé vagy keménnyé. Mindent egybevéve tisztességes, csak a jazz számon nyújtott kiváló teljesítménye alapján többet vártam tõle. Bár az is lehet, hogy csak én voltam telhetetlen.

Mary Black:

T.G. Kellemes összhatás, si­mogató énekhang. Mélyre megy) és kellõen részletezõ, erénye a hallgathatóság.

P.M. Szép, de visszafogottabb indulás, az összhatás valaho­gyan nem olyan kellemes, mint az elõbb. Gitárhúrjai kellõen fémesek, a magas hú­rok játéka finom, e téren minden rendben van.
Nekem egy kis fény és világosság hiányzik. Összeáll a zene, de az izgalmas csillogás hiányzik a tetejérõl. Tere szintén nagyon jó. Mary Black hangja szigorúbb, nem olyan lebe­gõen finom.